Sagax vill köpa fastigheter för 1,5 miljarder i Spanien

Sagax har ingått avtal om förvärv av 37 fastigheter i Spanien för motsvarande 1 560 miljoner kronor. Förvärvet avser 37 fastigheter omfattande 172 000 kvadratmeter uthyrningsbar area och 332 000 kvadratmeter mark. Fastigheterna är bebyggda med industribyggnader med omgivande parkerings- och rangerytor. Fastigheterna är uthyrda till MAG som använder lokalerna för grossistverksamhet