Mitsubishi flyttar till större lager i Örebro – hyr 23 000 kvm av Barings

Logistic Contractor bygger en ny fastighet på 30 000 kvm i Örebro för Barings räkning, som i sin tur hyrt ut 23 000 kvm av ytan till Mitsubishi Electric, som tillverkar luftvärmepumpar och luftkonditioneringsapparater. Fastigheten, som ska stå klar senare i år, blir nytt centrallager för bolaget i Norden, och innebär en fördubbling av lagerytan.

Barings hyr ut 32 000 kvm till NTEX och PM Flex

Fastighetsinvesteraren Barings har hyrt ut två nya logistikfastigheter i Helsingborg och Göteborg. NTEX hyr 18 200 kvm i Långeberga, och PM Flex hyr 14 200 kvm i Bäckebol. Bägge fastigheterna byggs av Skanska, som sålde dem i en stor utvecklingsportfölj till Barings hösten 2021.

“En helvetes massa lagerytor behöver byggas”

Enligt Marcus de Minkwitz, chef för omniavdelningen på Savills UK och gästtalare på Logistikläget 2020, kommer Europa behöva krysta fram del ny logistikyta de närmaste åren.  – Vi tittar på e-handelns effekt på Europas logistikfastighetsmarknad, och hur väl rustade olika länder är för att möta efterfrågan. Det vi kan