SCA får bygga bioraffinanderi vid Östrands massafabrik

Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt har lämnat tillstånd till SCA Biorefinery Östrand AB att bygga och driva ett bioraffinaderi i anslutning till massabruket SCA Östrand.
Vid anläggningen kommer det att kunna produceras 300 000 ton biodrivmedel per år i form av förnybar bensin, diesel och flygbränsle.

Ja till storsatsningen Sundsvall Logistikpark väntas på måndag

Planerna på ett transportnav i i Petersvik i Sundsvall , som binder samman väg, järnväg och sjöfart har funnits i över ett decennium, men kantats av lokala konflikter. Nu ser den ut att få ett slutgiltigt ja, när kommunfullmäktige röstar i frågan på måndag 25 maj. Det är Sundsvalls tidning