Shein och Temu äter upp flygets godskapacitet

De kinesiska e-handelsplattformarna Shein och Temu växer fort i väst och skickar dagligen 9 000 ton gods med flyg för att snabbt få sina produkter till kunderna. Men flygplanen går tomma österut. Detta har bl a lett till att priserna för flygfrakt från Kina har mer än fördubblats sedan 2019. Samtidigt har det stor påverkan på miljön, enligt Forbes.