Bring bygger nytt robotlager i Oslo

Bring fortsätter sin “Shelfless”-satsning med att bygga ut sin befintliga terminal på Östlandet utanför Oslo med ett automatiserat robotlager. Automationslösningen ska installeras våren 2023 efter att utbyggnaden på 12 000 kvm är klar, och blir bolagets fjärde Shelfless-lager i Norden.