PMI: omvärldsläget hämmar industrin

Inköpspchefsindexet PMI-total sjönk med drygt 2 procentenheter i oktober månad, från 48,9 i september till 46,8. Det är tredje månaden i rad som indexet befinner sig utanför tillväxtzonen (50 eller mer). De största negativa bidragen kommer från delindexen produktion, sysselsättning och leveranstider.