E-handelspaket kan ta tåget

Pandemin har lett till minskat tågresande på kort sikt, men kommer vårt tågresande även att påverkas långsiktigt? Kan i så fall kapaciteten användas för att möta det ökade behovet av miljövänliga transporter? Mjukvaruleverantören Silverrail satsar på innovation för att sammankoppla transporter av både passagerare och gods och Vinnova beviljar bidrag till projektet.