Monica Lingegård är ny ordförande för Tågföretagen

SJs vd Monica Lingegård valdes till ny ordförande för Tågföretagen på årsmötet den 30 maj. Hon tar över efter Ted Söderholm och ska fokusera på att få ordning på processen kring tågplanearbetet, att öka kapaciteten i järnvägsnätet och Tågföretagens reformer för att få fler människor och gods att ta järnvägen.