Sjöfartsverkets roll som affärsverk utreds – “Välkommet”

Regeringen har gett Statskontoret i uppgift att utvärdera Sjöfartsverkets verksamhetsform och roll som avgiftsfinansierat affärsverk. Sjöfartsverket har i åratal haft svårt att få ihop ekonomin, vilket leder till ständigt höjda avgifter för sjöfarten liksom svårigheter att styra mot överflyttning till sjöfart och mot ökad transporteffektivitet.

Stor potential för överflyttning till sjö

Varje år skulle 165 000 lastbilar kunna ersättas med sjöfartslösningar, menar Sjöfarstverkets Katarina Norén. I den egna rapporten läggs framläggs dock det “realistiska alternativet” som 82 000 lastbilar. En överflyttning från väg till sjö beräknas halvera koldioxidutsläppen för samma mängd gods.