Stor potential för överflyttning till sjö

Varje år skulle 165 000 lastbilar kunna ersättas med sjöfartslösningar, menar Sjöfarstverkets Katarina Norén. I den egna rapporten läggs framläggs dock det “realistiska alternativet” som 82 000 lastbilar. En överflyttning från väg till sjö beräknas halvera koldioxidutsläppen för samma mängd gods.

Sjöfartsverkets flotta ska bli fossilfri

Sjöfartsverket publicerar idag en rapport över hur dess fartygsflotta om 110 fartyg ska bli fossilfri. Uppdraget kommer från regeringen och bygger på klimatmålet om att Sverige ska vara fossilfritt till år 2045. Omställningen ska framförallt ske genom en övergång till biobränsle (HVO) i stället för eldningsolja och genom energieffektivisering.

Debatt: Orimligt att Sjöfartsverket höjer avgifter under pandemin

Statliga affärsverket Sjöfartsverket föreslår även i år en avgiftshöjning för sjöfartens farleds- och lotsavgifter, något som branschorganisationen Svensk Sjöfart menar är orimligt i tider då coronapandemin drabbat sjöfarten, och speciellt färjesjöfarten, mycket hårt.

Göteborgs hamn satsar på närsjöfart

Göteborgs Hamn får sin farledsfördjupning – en investering 2,5 miljarder SEK, där staten går in med hälften. Ett krav är dock att hamnen nu måste främja en överflyttning av gods till närsjöfart. – Det är vi väldigt nöjda med. Får vi en sådan hamn att fundera i de banorna då har vi några av Sveriges största hamnar som jobbar med den här frågan, det har en oerhört stor betydelse, säger Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart.