Ilja Batljan paniksäljer Logistea-innehav till Slättö

Logistikfastighetsbolaget Logisteas största aktieägare Ilija Batljan säljer hela sitt aktieinnehav på 19.3 procent av bolaget till Slättö, under “mycket brådskande, oförutsedda och tvingande omständigheter” för 290 miljoner SEK. Han har dock möjlighet att köpa tillbaka halva innehavet om omständirgheterna skulle förändras.

Evolv bygger livsmedelslager i Botkyrka

Evolv Property bygger ett 16 400 kvm stort livsmedelslager i två plan på bästa logistikadress invid E4 i Slagsta, Botkyrka kommun. “Tanken är att bygga lager för livsmedeldistribution, vi startar bygget på spekulation men är nära signering med första kunden” berättar Evolvs vd Lars Axelsson.

Slättö säljer Mälardalsfastigheter till SLP – blir delägare

Slättö säljer elva logistikfastigheter under sitt logistikfastighetsbolag Evolv, till SLP – som man samtidigt blir delägare till. SLP ökar genomförvärvet närvaron i Stockholmsregionen och Mälardalen. – Detta ger oss ett starkt utgångsläge för vidare expansion i regionen, kommenterar Peter Strand, vd på SLP.