Södra skeppar pappersmassa i nytt logistikupplägg

Allt större volymer av svenska skogsprodukter exporteras från Sverige. För att hantera den starka efterfrågan etablerar skogsindustrikoncernen Södra en ny omlastningslösning som gör det möjligt att skeppa pappersmassa via bulkfartyg till Göteborgs hamn, där partnern Mima Terminal lastar om och containeriserar massan inför vidare export.

115 miljoner i EU-stöd till uppskalad textilåtervinning

EUs LIFE-fond har beviljat ett stöd på 10 miljoner euro till Södra och Lenzing för att skala upp OnceMore, världens första storskaliga process för återvinning av textil av blandmaterial. Summan är det största finansieringsbeloppet någonsin för textilåtervinning och bidrar till att kommer leda till nya industriinvesteringar. 5,8 miljoner ton textilavfall