Volvo lanserar världens första fordon av fossilfritt stål

Volvokoncernen presenterade i veckan världens första fordon – en lastbärare för användning inom gruvdrift och stenbrytning – tillverkat av fossilfritt stål från SSAB. Under 2022 ska en serie med konceptfordon och komponenter tillverkade av fossilfritt stål från SSAB lanseras.

Hybrit bygger pilotlager för vätgas i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till Hybrits pilotanläggning för direktreduktion i Luleå. Investeringen uppgår till drygt 250 mkr. NCC kommer bygga lagret på drygt 100 kubik, 30 meter under jord. Hybrit-projektet påbörjar byggandet av ett vätgaslager i Svartöberget. Pilotlagret på 100 kubikmeter byggs i