Industrisamarbete ska få Göteborgs hamn i linje med Parisavtalet

För att öka takten i omställningen av transportsektorn till fossilfria alternativ, inleder nu Volvokoncernen, Scania, Stena Line och Göteborgs Hamn ett samarbete för att kraftigt minska koldioxidutsläppen kopplade till Nordens största hamn. Målet är att reducera de klimatpåverkande utsläppen med 70 procent till 2030.

Stena Line signerar 20-årsavtal i Ventspils

Stena Line och Noord Natie Ventspils Terminals, NNVT, har signerat ett 20-årsavtal för fortsatt färjetrafik från terminalen i Ventspils, Lettland. Den långsiktiga överenskommelsen är en viktig del i Stena Lines fortsatta satsning på Östersjön och linjen Nynäshamn-Ventspils. Sedan Stena Line började trafikera den snabbaste färjelinjen mellan Sverige och Baltikum, Nynäshamn till Ventspils, år 2012 har

Första gången sjöfartsbränsle tillverkats av masugnsgas

Forskningsprojektet Fresme har skapat ett genombrott i den cirkulära industritekniken genom att utvinna ett ton metanol per dag ur masugnsgas, ett av stålindustrins stora utsläppsflöden. Samarbetspartnern Stena kommer använda metanolen från pilotprojektet som bränsle åt färjan Stena Germanica.