Stenhus säljer logistik/industri för halv miljard

Fastighetsbolaget Stenhus säljer 70 procent av aktierna i JVet Stenhus Uttern Holdco AB . JV-Bolaget äger genom dotterbolag 16 förvaltningsfastigheter inom segmenten lager/lättindustri/logistik. Samtliga aktier i ett fastighetsbolag som äger två förvaltningsfastigheter inom samma segment ingår i köpet för totalt 450 miljoner SEK.