Metanoldrivet smart sjömärke testas i Stockholm Norvik Hamn

Ett sjömärke på land i farleden till Stockholm Norvik har utrustats med en metanoldriven bränslecell. Bränslecellen ingår i ett pilotprojekt inom EU-projektet Intelligent Sea, som genom digitalisering ökar säkerheten och effektiviteten i farleder. Sjömärket är en av fyra belysta skärmar för vägledning av fartygstrafiken i farleden och drivs av solpaneler. I mars kompletterades sjömärket med

Sverige får sin första inrikes containerpendel – på Mälaren

Sveriges första containerpendel på Sveriges inre vattenvägar startas mellan den nyöppnade hamnen Stockholm Norvik i Nynäshamn och Västerås hamn i april. Operatör är tyska rederiet Deymann. Ett EU-klassat IVV-fartyg med kapacitet för 208 TEU kommer att sättas i trafik med två avgångar i veckan. Detta kommer avlasta det kraftigt överbelastade vägnätet i regionen med över