Bergrester från t-banebygge flyttas sjövägen

Stockholms stad och Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana påbörjar ett långsiktigt samarbete för att återanvända det bergmaterial som genereras när den nya tunnelbanan byggs. Materialet kommer skeppas till stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden där det används som utfyllnad för nya gator och kvarter.