Telia utvecklar 5G-korridorer för självkörande fordon

Telia bygger totalt 150 km 5G-transportkorridorer längs utvalda sträckor i Stockholm och Göteborgsregionen. Satsningen blir den första att integrera kontrollerade testområden med allmänna vägar. Satsningen görs inom innovationsprogrammet Northstar med stöd från EU.