Stockhom Norvik är här – men Corona gör volymutsikterna dystra

Nu har Stockholm Norvik – Ostkustens och Stockholmsregionens nya godshamn, tagit emot sitt första anlöp. I Gävle hamn, som möter upp i volymkampen med en ny containerterminal med kraftigt ökad kapacitet – ser dock förseningar i hamnbygget. Coronakrisen gör också att utsikterna för Östersjöhamnarna att locka till sig ytterligare flöden, ser mindre ljusa ut än väntat.