Metanoldrivet smart sjömärke testas i Stockholm Norvik Hamn

Ett sjömärke på land i farleden till Stockholm Norvik har utrustats med en metanoldriven bränslecell. Bränslecellen ingår i ett pilotprojekt inom EU-projektet Intelligent Sea, som genom digitalisering ökar säkerheten och effektiviteten i farleder. Sjömärket är en av fyra belysta skärmar för vägledning av fartygstrafiken i farleden och drivs av solpaneler. I mars kompletterades sjömärket med