Sex svenska storsköksgrossister går samman

Den 29 mars går sex svenska storköksgrossister samman under namnet Storköksgrossisten, med säte i Göteborg. “Fördelarna med sammanslagningen blir dels att vi går mot en hel gruppering, vilket ger en helt annan typ av förhandlingsstyrka. Det kommer att påverka våra leverantörer och kunder, och stärka relationen till dem”, säger Sam