Stow växer vidare i Norden

Lagerinredaren Stow har växt från noll till tjugo anställda i Norden sedan satsningen inleddes 2020. Expansionen fortsätter och i februari anslöt Robert Morell, närmast från AJ Produkter, som ny regional projektsäljare på Stow. 
– Jag ska fokusera på Stockholm-Mälardalen och norrut, där industriutvecklingen gör att det säkert kommer att finnas en stor marknad även för lagerinredning, säger han.