Färg- och limindustrin larmar om råvarubrist

Sveriges färg och limföretagare, SVEFF, rapporterar om att det råder brist på många råvaror som är viktiga för färg- och limindustrin, bland annat epoxy, som även används i tillverkningen av halvledare – som det också råder brist på. Sedan november förra året har flera bristsituationer uppkommit på råvarusidan vilket kan