Tydligare hållbarhetsbudskap för e-handelskonsumenter

Vägen mot en hållbar e-handel är slingrig, men när det gäller vad som är en hållbar e-handelsleverans börjar konturerna nu klarna. I veckan presenterade Svensk Digital Handel (SDH) och ASTER ett andra utkast på en branschöverenskommelse för e-handlare och transportörer som definierar vad som en fossilfri leverans är, och hur kunderna ska informeras om olika leveransval.