Långsammare elektrifiering med regeringens budget

Regeringens budgetproposition möts av skarp kritik för slopandet av bonus malus-systemet och sänkta priser på fossilbaserade drivmedel. Enligt 2030-sekretariatet är budgeten ett direkt hot mot 2030-målet och omställningen. Samtidigt vill Sveriges Åkeriföretag se ännu större sänkningar. Och den svenska sjöfarten gynnas av satsningar på isbrytare och lägre farledsavgifter.

Miljömålsberedningen föreslår skärpta klimatmål

På torsdagen presenterade Miljömålsberedningen en överenskommelse med förslag om ett nytt konsumtionsbaserat klimatmål för Sverige, samt att 50 procent av utsläppen från fartyg på internationell resa som anlöpt till eller avgår från svensk hamn ska inkluderas i vårt territoriella utsläppsmål till 2045.