Svenska kraftnät har en plan – för ökad eltillgång i Malmöregionen

Hösten 2019 tog Svenska kraftnät och Eon fram en plan för att snabbt kunna möta Malmöregionens ökade behov av el. Målet var att delar av åtgärderna skulle vara på plats denna vinter, för att i slutet av 2021 vara helt färdigbyggda. Idag konstaterar parterna att åtgärderna har gett resultat och kommer klara kapaciteten till 2024, då kraftnätet ska ha byggts ut.

Sveriges kraftsystem får allt svårare att klara krafttoppar

Under en rad år har marginalerna i det svenska kraftsystemet minskat när elbehovet är som störst. I den återrapport som Svenska kraftnät har överlämnat till regeringen om kraftbalansen under kommande vinter, ligger denna trend fast. Svenska kraftnät redovisar årligen, på regeringens uppdrag, dels hur kraftbalansen – inhemsk elproduktion minus elförbrukning – på den svenska elmarknaden

Ytterligare 17 miljarder till kraftnätsutbyggnad

Svenska kraftnäts investeringar under de kommande tre åren beräknas uppgå till 17,2 miljarder kronor, vilket är en ökning med drygt fyra miljarder kronor från föregående års treårsplanering. Det framgår i den verksamhetsplan inklusive investerings- och finansieringsplan för 2021–2023 som Svenska kraftnät nu har lämnat till regeringen. – Kraftsystemet präglas av en allt snabbare omställning till