Första gången sjöfartsbränsle tillverkats av masugnsgas

Forskningsprojektet Fresme har skapat ett genombrott i den cirkulära industritekniken genom att utvinna ett ton metanol per dag ur masugnsgas, ett av stålindustrins stora utsläppsflöden. Samarbetspartnern Stena kommer använda metanolen från pilotprojektet som bränsle åt färjan Stena Germanica.