Sänkta banavgifter under pandemin

Regeringen avser att tillföra 1,37 miljarder kronor för att möjliggöra en nedsättning av banavgifterna. Satsningen görs för att minska coronapandemins konsekvenser på järnvägsoperatörernas ekonomiska situation. – Tågföretagen har varit hårt prövade av pandemin och restriktionerna och därför är beskedet mycket efterlängtat, kommenterar Thomas Erséus, vd på branschorganisationen Almega.