Bristande järnvägsplanering leder till mångmiljonvite

Trafikverket har under en längre period haft svårigheter att planera trafiken på järnvägsspåren. Arbetet med den så kallade tågplanen har kantats av problem och Transportstyrelsen förelägger nu Trafikverket att åtgärda bristerna: “Vi förväntar oss att Trafikverket sätter in åtgärder så att nästa tågplan fungerar fullt ut,” säger Carl von Utfall Danielsson, sektionschef Transportstyrelsen.