5G-projekt för transporter i norr får 3 miljoner euro från EU

Fem svenska 5G-projekt har fått totalt 14 miljoner euro i finansiering. 3 miljoner euro har beviljats Telias projekt att bygga lokala dedikerade nät i norra Sverige, bland annat med fokus på transport, logistik och ökad hamnsäkerhet. De lokala näten kommer anslutas till innovationsprogrammet Northstar.

Telia utvecklar 5G-korridorer för självkörande fordon

Telia bygger totalt 150 km 5G-transportkorridorer längs utvalda sträckor i Stockholm och Göteborgsregionen. Satsningen blir den första att integrera kontrollerade testområden med allmänna vägar. Satsningen görs inom innovationsprogrammet Northstar med stöd från EU.