Platzer bygger 20 000 åt Volvo Cars – får kontorsmark i gengäld

Platzer bygger en logistikfastighet om 20 000 kvm åt Volvo, jämte NTEX planerade, nybyggda terminal, samt säljer två kontorsfastigheter i Torslanda, tillsammans med 300 000 kvm mark till Volvo Cars. Genom affären renodlar Platzer innehavet i området mot lager och logistik. På fastigheten Syrhåla 3:1, som ingår i det bestånd som Platzer köpte av Volvo AB