Fler tomma körningar under 2022

Enligt ny statistik från Trafikanalys fortsätter antalet körda kilometer, trafikarbetet, att öka och når den högsta nivån sedan 2012. Under 2022 ökade de tunga lastbilarnas körda kilometer med 8 procent. Antalet körda kilometer med tom last ökade dock med 17 procent, pga det ekonomiska läget.

Gudrun motor för förändring

Många pigga politiker och andra problemlösare har sett överflyttning till järnväg och sjöfart som ett sätta att minska transportsektorns klimatavtryck – men transportsektorn har visat sig vara mycket motståndskraftig mot dylika påtryckningar. Forskare på VTI har valt att kolla på exempel när överflyttning skett – och det visar sig att en kris, som när stormen Gudrun fällde en årsproduktion av timmer, är en bra motor för att förändra transportupplägg.