Trafikverket måste åtgärda säkerhetsbrister i MPK

Flera säkerhetsbrister fanns när Trafikverkets nya system för tågplanering, MPK, infördes och Transportstyrelsen förelägger nu Trafikverket att åtgärda bristerna: “Det här ställer krav på Trafikverket att analysera problemen, vidta lämpliga åtgärder och förhindra att det händer igen,” säger Petra Särefjord, sektionschef vid Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.