Trafikverket: Elvägar inte lönsamma – satsa på snabbladdning i stället

Den snabba batteriutvecklingen har bidragit till att den fordonsflotta som tidigare prognosticerats nyttja en elväg bedöms vara betydligt mindre jämfört med för bara något år sedan. Det gör att Trafikverket vill pausa en snabb elvägsutrullning – något som var planen så sent som i oktober.

Norrköpings nya godslänk Kardonbanan i drift

På måndagen fick Sverige en ny godsjärnväg – Kardonbanan mellan Norrköpings hamn och Södra stambanan. “Vi hoppas att det här blir ett lyft för vår kommun och vår region” sa Karin Jonsson (C), kommunalråd och ordförande för tekniska nämnden i Norrköpings kommun vid invigningen. Kardonbanan är en ny, sju kilometer lång, godsjärnväg mellan Södra stambanan

Göteborgs hamn satsar på närsjöfart

Göteborgs Hamn får sin farledsfördjupning – en investering 2,5 miljarder SEK, där staten går in med hälften. Ett krav är dock att hamnen nu måste främja en överflyttning av gods till närsjöfart. – Det är vi väldigt nöjda med. Får vi en sådan hamn att fundera i de banorna då har vi några av Sveriges största hamnar som jobbar med den här frågan, det har en oerhört stor betydelse, säger Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart.

Trafikverket: Pengarna räcker inte – satsa på underhåll

Trafikverket redovisar idag ett inriktningsunderlag för den långsiktiga infrastrukturplaneringen, och menar att pengarna inte räcker för både nyinvesteringar, som stambanorna, och underhåll. Redan igår gav infrastrukturministern Trafikverket i uppdrag att utreda varför svenskt infrastrukturbyggande är så dyrt.