Riksrevisionen: Trafikverket brister i beställarkompetens

Bildandet av de statliga bolagen Svevia och Infranord skulle lösa konkurrensproblem, ge högre produktivitet och effektivitet samt pressa upphandlingspriserna på väg- och järnvägsmarknaden. Nästan 15 år senare genomför Riksrevisionen en granskning av bolagiseringen. Slutsatsen: bolagen missar sina ekonomiska mål och Trafikverkets upphandlingar hämmar innovation.

Test av elväg i Lund avslutas

Efter fem år avslutas nu elvägsprojektet Evolution Road i Lund, där man testat Elonroads teknik för konduktiv laddning genom laddskenor direkt i vägarna. Projektet har resulterat i mycket data som kommer användas av Trafikverket för den fortsatta utvecklingen av fossilfria transporter. Nu avinstalleras elvägen.

Åsikter om Trafikverkets inriktningsunderlag trillar in

Den 9 och 11 april bjöd infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson in till remissmöten om Trafikverkets inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen för kommande planperiod. Näringslivets Transportråd och Sveriges Åkeriföretag anser att regeringen borde skjuta till mer pengar och beta av underhållsskulden.