Trafikverket måste åtgärda säkerhetsbrister i MPK

Flera säkerhetsbrister fanns när Trafikverkets nya system för tågplanering, MPK, infördes och Transportstyrelsen förelägger nu Trafikverket att åtgärda bristerna: “Det här ställer krav på Trafikverket att analysera problemen, vidta lämpliga åtgärder och förhindra att det händer igen,” säger Petra Särefjord, sektionschef vid Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Teslastrejken inne på sjätte veckan

Efter sex veckors strejk syns inget ljus i tunneln när det gäller konflikten mellan IF Metall och elbilstillverkaren Tesla. Tesla har stämt såväl Transportstyrelsen som Postnord för att få ut sina registreringsskyltar, som hamnat i limbo när facket ST gått ut med sympatiåtgärder. Frågan har tagit sig upp i hovrätten.

Regeringen vill utveckla drönartrafiken

Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att analysera hur användandet av drönare i Sverige kan vidareutvecklas. Bland annat ska myndigheten undersöka hur införandet av särskilda luftrum kan bidra till de transportpolitiska målen och klimathandlingsplanen.

Bristande järnvägsplanering leder till mångmiljonvite

Trafikverket har under en längre period haft svårigheter att planera trafiken på järnvägsspåren. Arbetet med den så kallade tågplanen har kantats av problem och Transportstyrelsen förelägger nu Trafikverket att åtgärda bristerna: “Vi förväntar oss att Trafikverket sätter in åtgärder så att nästa tågplan fungerar fullt ut,” säger Carl von Utfall Danielsson, sektionschef Transportstyrelsen.

Trafikverket ska utredas för brister i systembytet

Trafikverkets byte till det nya IT-systemet för tågplanering har kritiserats för att vara illa förberett både inför och efter själva bytet den 11 december. Efter larm om säkerhetsbrister har nu Transportstyrelsen beslutat att starta en tillsyn av myndigheten, enligt SVT.