Sex svenska infrastrukturprojekt får dela på EU-pengar

Regeringen tillstyrkte i januari i år 22 ansökningar om medel från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa (CEF). Sex svenska infrastrukturprojekt har nu beviljas medel, på totalt 1,4 miljarder kronor, vilket är den högsta summan på flera år. Bland projekten finns Västlänken, utbyggnaden av Umeå hamn och två projekt i Trelleborg.

Malmö och Trelleborg samverkar för utbyggd transportinfrastruktur

Trelleborgs utbyggda hamn med fyra nya färjelägen, invigdes på tisdagen. De nya färjelägena gör att fartygstrafiken flyttas längre bort från bebyggelsen i centrala Trelleborg. I samband med nyinvigningen lyfter Malmö stad och Trelleborgs kommun behovet av en utbyggd transportinfrastruktur i regionen.

Fortsatt tillväxt för Trelleborgs hamn

Godsflödena ökade under 2021 och fler än 100 000 fler fraktenheter hanterades i Trelleborgs Hamn, under pågående pandemi. Den största ökningen kan noteras på den intermodala och konventionella järnvägstrafiken. Trelleborgs hamn har gick framåt 2020, som enda svensk roro-hamn, och fortsätter göra det 2021, enligt nya siffror. 13 procent fler