Tullverket och Stockholms Hamnar fördjupar samarbetet mot organiserad brottslighet

Förra året beslagtog Tullverket dubbelt så mycket narkotika jämfört med året innan och våldsbrottsligheten eskalerade. Nu fördjupar Stockholms Hamnar och myndigheten sitt samarbete för att motverka narkotikahandel och gängbrottslighet. Samtidigt vill regeringen stärka Tullverkets befogenheter.

Förvånansvärt smidig handel med UK efter Brexit

Vid årsskiftet trädde Brexit i kraft, samtidigt som det nya frihandelsavtalet mellan EU och Storbritannien började gälla. I en färsk rapport beskriver Kommerskollegium hur Sveriges handel med UK påverkats.
– Vi kan konstatera att frihandelsavtalet utnyttjas i väldigt hög utsträckning bland företag, men att konsumenterna har mycket kvar att lära, berättar Jonas Kasteng, medförfattare till rapporten.

Ny tullpraxis: Pengar att få tillbaka för transportörer

Transportör som åkt på tulltillägg på grund av “oavslutad transitering”? Tre nya domar från Kammarrätten i Göteborg gör att många företag nu kan få pengarna tillbaka. – Eftersom företagen i det här fallet får betala både tull, moms och tulltillägg så rör det sig om
betydande kostnader, säger Emmilie Welander, tullexpert på KPMG.