Eftersatt infrastruktur oroar svenska företag

I ett läge när transporterna väntas öka på vägar, järnväg och till sjöss de närmaste fem åren är sex av tio svenska företag oroliga över att eftersatt infrastruktur kan bromsa tillväxten. Företagen vill se ökade satsningar på flera transportslag och hållbara transporter. Det visar en rapport som konsultföretaget Tyréns tagit fram.