Nytt fartyg till Göteborgs hamn – minskar utsläpp med 40 procent

Ett nybyggt fartyg med särskilda miljö- och klimategenskaper döptes under onsdagen i Göteborgs hamn. Fartyget är ett LNG/batterihybridfartyg som redan idag möter IMO:s 2030-mål för sjöfartens koldioxideffektivitet. Fartyget kommer framöver att trafikera Göteborgs hamn varje vecka.