Västerbotten kraftsamlar för att locka logistiketableringar

En rad logistik- och näringslivsaktörer i Västerbotten samlas nu under ett varumärke, ”Northern Access”, för att förenkla och locka etableringar till norra Sverige. ”En bred samverkan i norr är viktig för att få ett nationellt och internationellt genomslag”, skriver nätverket.

Benders bygger logistikcentrum i Umeå

Byggmaterialproducenten Benders, som tillverkar byggprodukter av betong och natursten som takpannor, marksten och för infrastruktur köper 65 000 kvm järnvägsansluten mark av Umeå kommun, för ett nytt logistikcentrum för att försörja den växande norrländska marknaden. “Det vi också öppnar upp för är intresset från andra företag att vi kan bygga en fastighet eller ett lager där vi kan hantera deras produkter” säger Christer Hofling, chef för supply chain på Benders Sverige AB.