Inab vill utveckla närsjöfart längs med Norrlandskusten

En stor andel av godset från och till Sveriges norra regioner går idag på lastbil, en komplettering av befintligt utbud av järnvägs- och sjöfartslösningar är därför nödvändig. Det visar en ny förstudie av projektet Nordic Intermodal Short Sea – som vill flytta över en del av godset till sjö, med målet att skapa förutsättningar för en ny linje 2023.

Uppgång för Umeå-regionens godsflöden 2020

Fjolåret blev tufft för många branscher men siffror från Umeås anläggningar visar att mängden gods till och från regionen ökade. Umeå storsatsar som logistiknav och 2020s års siffror visar att godsvolymerna ökar. – 2020 uppnåddes ett all-time-high avseende antalet hanterade lastenheter, TEU, via Umeå hamn och NLC kombiterminal. Detta är

Curt Blixt till Inab

I och med involveringen i flera stora infrastrukturprojekt har INAB-Infrastruktur i Umeå AB anställt en senior projektledare med bred branschkunskap från bland annat Botniabanan, Västlänken och Ostlänken. – Curt Blixt har en unik erfarenhet och en kompetens som kommer att bli en stor tillgång för vår verksamhet, säger bolagets VD Mikael Salomonsson.