Varner fördubblar robotlagringen

Varners högautomatiserade lager i Vänersborg byggs ut med 19 000 kvm. Swisslog levererar den nya Autostore-baserade lösningen, som ska hantera hela Varners e-handelsflöden och ger en plockkapacitet på 7 500 orderrader per timme.
– Lösningen blir en av de mest robottäta och högpresterande i världen, berättar Swisslogs vd Lars Hultén.