De vill bygga vätgasledning i Östersjön

Energiföretaget OX2 har kommit överens med Gasgrid Finland och Nordion Energi, gastransmissionssystemoperatörer (TSO) i Finland och Sverige, och Copenhagen Infrastructure Partners om att undersöka möjligheten att utveckla en ny vätgasinfrastruktur för att transportera grön vätgas i ett ledningsnät som förbinder Finland, Åland , Sverige, Danmark och Tyskland.

Hybrit når milstolpe – vätgaslagret är i drift

SSAB, LKAB och Vattenfall har nu tagit Hybrits pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Luleå i drift. Drifttagningen av bergrumslagret är ett stort steg i utvecklingen av den samlade värdekedjan för fossilfri järn- och stålframställning. Nu påbörjas den två år långa testperioden till 2024.

Västerbotten satsar på vätgas

Skellefteå Kraft och OKQ8 genomför en gemensam satsning på två tankstationer för förnybar vätgas i Västerbotten, med stöd från Energimyndigheten. Myndigheten beviljar samtidigt stöd till sex laddstationer i Dalarna, som ska bilda “Gröna vägen” för godstransporter. Satsningarna ska stå klara under hösten 2023.