Norskt företag beställer sex ammoniakdrivna fartyg

Det norska företaget Pherousa Green Shipping tillsammans med systerföretaget Pherousa Green Technologies har designat och förbereder en beställning av upp till sex Ultramax bulkfartyg för torrlast, designade av Deltamarin i Finland. Fartygskonstruktionen är anpassad för ammoniak som bränsle.

Hynion tecknar markavtal för vätgastankstation i Jönköping

Vätgasaktören Hynion Sverige beviljades i juli 2022 ett bidrag på 61,4 miljoner kronor från Energimyndigheten för att bygga två vätgastankstationer, varav den ena i Jönköping. Nu har företaget tecknat ett hyresavtal med Jönköpings kommun för ett markområde i logistikområdet Torsvik, söder om Jönköping.

Umeå undersöker grön vätgas för fossilfri sjöfart

Nu utreder Umeå, logistiknätverket Closer m fl huruvida grön vätgas kan vara vägen till fossilfri sjöfart. Satsningen görs inom EU-projektet Blue Supply Chains som ska kartlägga marknadsförutsättningarna och de tekniska behoven för produktion och bunkring av vätgas i Umeå.

De vill bygga vätgasledning i Östersjön

Energiföretaget OX2 har kommit överens med Gasgrid Finland och Nordion Energi, gastransmissionssystemoperatörer (TSO) i Finland och Sverige, och Copenhagen Infrastructure Partners om att undersöka möjligheten att utveckla en ny vätgasinfrastruktur för att transportera grön vätgas i ett ledningsnät som förbinder Finland, Åland , Sverige, Danmark och Tyskland.