Volvo vill accelerera utvecklingen av autonoma lastbilar

Volvo Autonomous Solutions har ingått i ett samarbete med Aurora för att tillsammans utveckla autonoma transportlösningar i stor skala. – Det är framtiden vi håller på att jobba fram här med uppkopplade autonoma fordon. Så det är en spännande tid vi går till mötes, säger Anna Arbius, Volvo Autonomous Solution. Volvo gick i förra veckan

Icas första elektriska Volvo-lastbil i drift

Nu har Ica Sverige påbörjat elektrifieringen av sina transporter genom köpet av en helelektrisk lastbil från Volvo Lastvagnar. Den beställda lastbilen ska användas för kyltransporter i Stockholmsområdet och kommer förutom att vara fossilfri även bidra till minskad bullernivå och betydligt mindre lokala luftföroreningar.