Platzer bygger 20 000 åt Volvo Cars – får kontorsmark i gengäld

Platzer bygger en logistikfastighet om 20 000 kvm åt Volvo, jämte NTEX planerade, nybyggda terminal, samt säljer två kontorsfastigheter i Torslanda, tillsammans med 300 000 kvm mark till Volvo Cars. Genom affären renodlar Platzer innehavet i området mot lager och logistik. På fastigheten Syrhåla 3:1, som ingår i det bestånd som Platzer köpte av Volvo AB

Göteborgs hamn får Nordens första publika tankstation för el och vätgas

En plan med skarpa åtgärder för att accelerera omställningen till fossilfria transporter börjar nu verkställas i Göteborgs Hamn. Första åtgärden: Nordens första publika station för laddning och vätgas för tung trafik, som tas i bruk redan under 2022.

Volvo utvecklar autonoma lösningar för hamnverksamhet

Det autonoma lastbilsföretaget, Volvo Autonomous Solutions, genomför nu ett pilotprojekt där en lastbil försedd med sensorer ska köras i både hamnar och på allmänna vägar i Arendal, Göteborg för att samla in data. Datan ska användas för att vidare utveckla autonoma lastbilar för hamnar och logistikverksamhet.