Ny rapport: Överflyttning inte självklart bra för klimatet

Överflyttning av godstransporter till sjö och järnväg har historiskt setts som ett universalmedel för att minska klimatpåverkan, men är det verkligen det? En ny studie från VTI ifrågasätter detta, och det är framför allt den snabba elektrifieringen av vägsektorn som förändrar kalkylen.

VTI får regeringsuppdrag om transportsektorns elektrifiering

För att ytterligare påskynda elektrifieringen av transportsektorn ger regeringen Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i uppdrag att bidra till kunskapsuppbyggnaden på området. I uppdraget ingår även att genomföra pilotprojekt och ta fram modeller för hur elektrifieringen av transportsektorn kan utvecklas.