Nyce tar steget ut i Europa

Svenska WMS-leverantören Nyce Logic växer i Europa: Under 2022 öppnade bolaget kontor i Holland, där teamet ska växa till åtta personer under året och två nya kunder implementeras under våren. “Vi räknar med att öka vår personalstyrka med 40 procent under 2023” berättar Sverige-chefen Peter Johansson.

Växande efterfrågan på logtech-tjänster

Efterfrågan på logistiktjänster ökar, WMS-aktören Ongoing har ökat från 300 till 450 kunder det senaste året, sedan man breddat kundkretsen från TPL till andra logistikföretag. Nu startar man ett samarbete med logtech-bolaget Prime Penguin kring integrerade logistiklösningar för e-handlare, bland annat för Fotbutiken.se.