Björn Westerberg till WSP

EU satsar på järnvägen som ses som ett framtida hållbart transportmedel. I Europa kommer dessutom det s k fjärde järnvägspaketet snart att implementeras nationellt, vilket innebär att avregleringar, av den typen som redan skett i Sverige, att äga rum i flera länder. WSP bäddar för alla dessa trender med att knyta an ny kompetens inom järnvägsfrågor, bland annat Björn Westerberg, tidigare vd på Tågoperatörerna.