Utmanande läge för sjöfrakt från Asien

De internationella rederierna befinner sig i ett känsligt läge med en överkapacitet samtidigt som de allt värre oroligheterna i Mellanöstern försvårar deras verksamhet. Efter en kort men kraftig uppgång i containerfraktpriserna från Asien i början av året har de sjunkit stadigt. Nu vill rederierna höja priserna i ett försök att stoppa nedgången.