Tågens punktlighet försämrades 2022

Enligt ny statistik från Trafikanalys fortsätter punktligheten för persontåg att minska. Tillförlitligheten för 2022 är 87 procent totalt, vilket är den sämsta nivån under den senaste tioårsperioden. Värst är situationen för långdistanstrafiken, som landade på drygt 71 procent.

Under 2022 anlände 87,1 procent av alla planerade persontåg sin slutdestination högst fem minuter efter tidtabell. Resterande tåg ankom senare eller ställdes in med kort varsel. Det är den lägsta årsnoteringen för persontågens tillförlitlighet under den senaste tioårsperioden. 2021 var tillförlitligheten 89,7 procent.

Mest tillförlitliga är pendeltåg och andra kortdistanståg, som utgör drygt hälften av alla framförda tåg. Enligt statistiken kom 92,3 procent av dessa tåg fram till sitt slutmål senast fem minuter efter tidtabell under året.

Men för fjärrtåg och andra interregionala långdistanståg, vilka har ungefär samma förutsättningar som många godståg, var det svårare att hålla tidtabellerna. Bara 71,7 procent av långdistanstågen anlände sitt slutmål inom fem minuter, vilket är 9,1 procentenheter lägre än 2021 och även det den sämsta årsnoteringen under den senaste tioårsperioden.