Tågfärjetrafiken till Sverige sinar

Sedan Stena Line lade ned “Kungslinjen” i våras finns bara en tågfärjelinje kvar mellan Sverige och kontinenten. Nu utreder Trafikverket förbindelsens betydelse för Sveriges försörjning, även ur beredskapsperspektiv.
 – Det här är en viktig strategisk fråga, inte bara för oss som rederi utan för hela Sverige, säger Markus Lindbom, kommersiell chef på Stena Line.

– Det är väldigt bra att den här utredningen görs, säger Markus Lindbom. Foto Stena Line

De senaste decennierna har den färjeburna tågtrafiken mellan Sverige och kontinenten sinat alltmer. För 30 år sedan kördes ca 200 000 järnvägsvagnar per år via Trelleborgs hamn, idag körs 15 000–17 000 vagnar per år.
– Tågfärjetrafiken har svårt att konkurrera marknadsmässigt med väggodset och den fasta Öresundsförbindelsen. Lastbilstrafiken dominerar godstransporterna till och från kontinenten idag, och det är volymer som växer, säger Markus Lindbom, kommersiell chef på Stena Line.
Att ha tågspår på en färja innebär en kostnad, inte minst underhåll.
– Varje gång vi tar in ett fartyg på varv så måste vi som rederi fråga oss om det är värt att ta investeringen. När volymerna och lönsamheten går ned så blir det allt svårare att motivera och i vissa fall har man valt att asfaltera över spåren för att få plats med fler lastbilar och bilar istället.

I vissa fall har man valt att asfaltera över spåren för att få plats med fler lastbilar och bilar istället.

Kungslinjen borta
2019 lade polska Unity Line ned sin tågfärja mellan Ystad och Swinouscie i Polen, och i mars 2020 lade Stena Line ned trafiken med tågfärjan FS Sassnitz på den gamla ”Kungslinjen”, Trelleborg och Sassnitz. Kungslinjen startade 1909, och var en av Europas äldsta färjelinjer.
– Det är såklart jättetråkigt att linjen försvinner, inte minst för Rügen på tyska sidan, där färjan betytt mycket för regionen. Men vi måste se till vår affär, de minskade tågvolymerna går inte att blunda för.
Kungslinjen har länge dragits med ekonomiska svårigheter på grund av minskade frakt- och tågvolymer.
– När sedan pandemin slog till med en drastisk minskning av passagerare, fanns inget annat val än att stänga linjen, för att säkra vår övriga verksamhet på lång sikt.

I mars lades “Kungslinjen” mellan Trelleborg och Sassnitz ned, och tågfärjan FS Sassnitz ligger vid kaj i Uddevalla hamn tills vidare. Foto Stena Line


Stena Line de senaste åren bantat ned sin tågfärjetrafik från tre linjer med fem tågfärjor till en enda tågfärjelinje; Trelleborg–Rostock med färjorna Mecklenburg–Vorpommern och Skåne, där mycket av tåggodset kommer från svensk basindustri, exempelvis stål från SSAB.
Pandemin har varit en tuff tid för färjerederierna. I somras hade Stena Line hälften så mycket passagerare som en vanlig högsäsong. Under våren syntes även en markant nedgång i fraktvolymer,. Sedan juni har godsvolymerna varit tillbaka på normalnivåer. Trots passagerarbristen har majoriteten av fartygen och turerna körts.
–Jag är stolt över att vi lyckats upprätthålla vår service och vårt linjenätverk trots pandemin. Vi är en viktig del av den europeiska infrastrukturen, färjelinjerna behövs för att upprätthålla godsflödena och varuförsörjningen.

När pandemin slog till med en drastisk minskning av passagerare, fanns inget annat val än att stänga linjen

Utreder tågfärjornas betydelse
I juli i år gav regeringen Trafikverket i uppdrag att utreda tågfärjetrafikens betydelse ur ett beredskaps- och redundansperspektiv, om det exempelvis skulle bli ett långvarigt avbrott i tågtrafiken över Danmark.
I utredningen, som ska redovisas i januari 2021, ska Trafikverket bl a titta på industrins behov av färjetrafiken, utvecklingsmöjligheter för järnvägsgods via Trelleborgs hamn, och om linjen kan nyttjas för passagerartåg. Även hamnens och rederiets förutsättningar att tillhandahålla den järnvägsinfrastruktur som krävs för att upprätthålla förbindelsen i framtiden ska utredas.
– Det är väldigt bra att den här utredningen görs. Det här är en viktig strategisk fråga, inte bara för oss som rederi eller för hamnen.

Färjan Mecklenburg–Vorpommern trafikerar den sista tågfärjelinjen till Sverige; Trelleborg-Rostock, vars betydelse nu just nu utreds av Trafikverket. Foto: Thomas Häntzschel

Markus Lindbom beskriver tågfärjorna som “flytande järnvägsbroar”.

– Om det visar sig att den här vattenburna infrastrukturen behövs för att minska sårbarheten i Sveriges transportflöden, och den kommersiella delen inte bär sig. Då är ju frågan om det bara är marknadskrafterna som ska se till att trafiken finns kvar. Förhoppningsvis får dessa frågor ett svar nu.

Av Hilda Hultén

Om Stena Line

Stena Line är ett av Europas största färjerederier med 38 fartyg och 19 linjer i norra Europa. Företaget är familjeägt, grundades 1962 och huvudkontoret ligger i Göteborg. Stena Line är en del av Stena AB-koncernen, med omkring 16 000 anställda och omsättning på ca 37 miljarder SEK.