Taklagsfest för Panattoni i Enköping

Logistikutvecklaren Panattoni når en ny viktig milstolpe för sitt första svenska lagerbygge: taket är på plats. Den 68 000 kvm stora fastighetens tak motsvarar nästan 17 fotbollsplaner och har kommit på plats på sex månader. Detta firades med sedvanlig taklagsfest och en krans från Majblomman.

Panattoni är en av världens största utvecklare av logistik- och industrifastigheter som i slutet av 2021 gjorde entré på den svenska marknaden med ett historiskt stort markförvärv av Kilenkrysset. Ambitionen har sedan inträdet varit att bli marknadsledande på antalet utvecklade kvadratmeter. Efter bara tio månader i Sverige togs det första spadtaget för 68 000 kvm modern lageryta i Enköping.

I tisdags firade företaget nästa stora milstolpe för det framväxande Enköpingslagret när taket kom på plats. Taklagsfesten firades av anställda från totalentreprenören YLAB, kommunföreträdare och Panattoni med en gemensam lunch. I taket hissades den traditionsenliga kransen, denna gång i samarbete med Majblomman för att stötta deras verksamhet.

Under de senaste sex månaderna har i snitt 55 personer med olika kompetenser arbetat på byggarbetsplatsen som nu fått sitt tak. Foto Panattoni.

– Vi är stolta över att kunna gå från ord till handling snabbt. Efter 16 månader på marknaden har vi redan ett tak på plats på vår första fastighet och resterande arbete kommer löpa på i samma tempo. Vi har flera ytterligare projekt på gång inom den gyllene triangeln Stockholm, Göteborg och Skåne och detta blir ett tydligt bevis på hur vi snabbt kan tillföra marknaden lageryta med hållbarhetstänk, kommenterar Fredrik Jagersjö Rosell, vd för Panattoni Sverige.

YLAB beräknar att fastigheten står redo för inflyttning redan till hösten och flera intressenter är redan i dialog med Panattoni. Fastigheten är flexibel och kan anpassas från att inhysa en enskild hyresgäst upp till sex olika hyresgäster. Satsningen väntas leda till flera nya sysselsättningstillfällen för Enköpingsborna.

När det gäller hållbarhet kommer fastigheten certifieras till BREEAM Excellent. En komplett analys av hela projektets CO2-avtryck har i enlighet med taxonomin (A1-A3) precis utförts: fastigheten ligger 52 procent lägre per kvadratmeter än SGBC:s (Sweden Green Building Council) riktvärde för logistikbyggnader.