Minskad trafik med Tallink under första kvartalet

Första kvartalet har varit tufft för Tallink Silja. Passagerar- och laststatistiken för perioden visar inte bara väldigt låga siffror för passagerare och personbilar, även antalet lastenheter har minskat med 14,5 procent.

Tallink-gruppens passagerar- och laststatistik för första kvartalet 2021 visar på en tuff start på året. Antalet passagerare har minskat till 267 224 vilket motsvarar 83 procent jämfört med föregående år. Antalet transporterade personbilar har minskat till 75 815 vilket motsvarar en minskning på 60 procent. Statistiken visar också sjunkande siffror på godstrafiken. Antalet lastenheter minskade med 14,5 procent, till 85 156 enheter.

– Detta har varit ett av de tuffaste kvartalen i vårt företags historia eftersom hela kvartalets verksamhet har varit begränsad på grund av pågående och nyligen införda reserestriktioner mellan våra länder. Under första kvartalet 2020 hade vi i det närmaste ett normalt antal passagerare i januari och februari, men i år har vi inte haft en enda månad under kvartalet utan betydande restriktioner på våra rutter på grund av den pågående pandemin och eskalerande smittspridning i våra länder, kommenterar Paavo Nõgene, Tallink Grupps vd.

Starkaste sträckan backar

Även den mest trafikerade sträckan, mellan Estland och Finland, såg en minskning i trafik på både passagerar- och godstransportfronten. 201 446 passagerare och 57 595 lastenheter resulterar i en minskning på 76 respektive 11 procent jämfört med förra året.

– Endast hälften av vår flotta är i trafik medan den andra hälften ligger upplagda i hamnar runt Östersjön och väntar på att situationen ska förändras i takt med vaccineringen. Våra ansträngningar just nu går till att betjäna de människor som av oundvikliga skäl måste resa mellan våra olika hemmamarknader just nu, och att transportera samhällsnyttiga varor så snabbt, effektivt och säkert som möjligt. Det kräver stor ansträngning under extremt utmanande förhållanden från alla våra besättningsmedlemmar och personalen i frontlinjen, kommenterar Paavo Nõgene.

Förbereder för sommaren

Medan siffrorna dalar förbereder de sig nu för sommaren då de hoppas att resandet ska komma igång igen.

– Vi övervakar noggrant hur pandemin utvecklas på alla våra nyckelmarknader så att vi kan fatta beslut så snabbt som möjligt när situationen utvecklas. Beroende på vaccinationstakten och de olika former av vaccinationspass som övervägs hoppas vi att vi kommer att se åtminstone en viss nivå av resande under försommaren.

– Samtidigt fortsätter vi att leta efter och pröva olika möjligheter som gör att vi kan erbjuda våra tjänster igen så snabbt och säkert som möjligt, som exempelvis att erbjuda möjligheter för covid-19 tester ombord och mycket mer.