Tamro fördubblar läkemedelslager

Corem har hyrt ut 4 300 kvm lager- och logistikyta i Region Väst till läkemedelsdistributören Tamro. Tamro hyr nu totalt 8 600 kvm och fastigheten är fullt uthyrd.

Tamro hyr sedan tidigare 4 300 kvm i fastigheten där även logistikföretaget Logic Consulting är hyresgäst. Fastigheten är en modern höglagerbyggnad med cirka 13 000 kvm uthyrbar yta och ligger i ett bra logistikläge nära stora trafikleder.

– Det känns väldigt bra att vi kan möta Tamros behov och bidra till att de kan utveckla sin affär. Långsiktiga relationer och proaktiv förvaltning är en viktig del i vår strategi och företagskultur, kommenterar Eva Landén, vd på Corem.

Tamros nya avtal är treårigt och de flyttar in i början av 2021 efter att Corem har hyresgästanpassat ytorna.