Tankstationsnät för grön vätgas rullas ut

Nu blir REH2s satsning på Europas första nätverk av tankstationer för grön vätgas verklighet. Det är investeringsbolaget Qarlbo, som äger REH2, som investerar 515 miljoner kronor i att bygga 24 vätgasstationer vid Sveriges Rasta-anläggningar.

Qarlbo driver ett projekt för att rulla ut grön vätgas som fordonsbränsle, som Dagens Logistik tidigare beskrivit, med ekonomiskt stöd från Klimatklivet genom sitt bolag REH2 och dotterbolaget Nilsson Energy, som tillsammans med REH2s vd Christoffer Löfström är initiativtagare till projektet.

Christoffer Löfström. Foto Hilda Hultén

– Målsättningen är att etablera ett stamnät med vätgastankställen för lastbilar i Sverige. Vi kommer att se en enorm tillväxt inom vätgasdrift och behöver få fart på utvecklingen av infrastrukturen som behövs, sa Christoffer Löfström i en intervju med Dagens Logistik hösten 2020.

Nu blir planerna alltså verklighet: Vätgasstationerna ska uppföras på Rastas serviceanläggningar, erbjuda tankning och laddning av grön vätgas (tillverkad av förnyelsebar el). I första hand för tunga fordon, som lastbilar och bussar, men även för personbilar.

Rasta är Sveriges största truck-stop, som dagligen besöks av ca 15 000 tunga fordon, och Rasta blir genom projektet även delägare i REH2.

– Ett nät av tankstationer är en förutsättning för att exempelvis åkerierna ska kunna byta från fossildrivna till vätgasdrivna fordon. Samtidigt hålls investeringar i infrastruktur tillbaka av att det saknas fordon. Nu undanröjer vi det hindret, kommenterar Quarlbos vd Per-Arne Blomquist.

24 stationer till 2025

I ett första steg ska nio vätgastankstationer byggas fram till 2024, där Mariestad blir först ut. Sedan ska ytterligare 15 stationer ska stå klara vid utgången av 2025. Förhoppningen är att satsningen ska påskynda utvecklingen av vätgasdrivna fordon och att transportköpare ska börja ställa krav på fossilfria transporter.

– Projektet är unikt i Europa. Det finns vätgastankstationer i andra länder, men i Sverige finns
förutsättningar att etablera ett nätverk av vätgastankstationer med enbart grön vätgas. Det
finns det ingen annan som gör idag, kommenterar Martina Wettin, medgrundare, Nilsson Energy.

Projektet samfinansieras av offentligt och privat kapital; Naturvårsverket stöttar projektet med sammanlagt 354 miljoner SEK inom ramen för Klimatklivet. Qarlbo investerar själva 161 miljoner SEK och blir även långsiktig garant för projektet och räknar med att behöva täcka ett antal års driftunderskott.

Av Hilda Hultén